Parkeercontroleurs, Handhaving en BOA’s

Een gemeente met minder vernielingen, bedreigingen, vandalisme en criminaliteit. veiligheid in het openbaar gebied, dat spreekt iedereen aan. “De Verkeersregelaars Centrale” kan hierbij van nut zijn. Door periodiek of flexibel Fiscaal Parkeercontroleurs, Buitengewoon Opsporingsambtenaren of Algemene Handhavers in te huren, houdt u als gemeente grip op het aantal inzeturen (FTE).

Fiscaal Parkeercontroleur VKRC

De Fiscaal Parkeercontroleur is een toezichthouder die wordt ingezet bij de controle op de afdracht van parkeerbelasting (betaald parkeren) De fiscaal parkeercontroleur controleert in wijken en buurten of het parkeerbeleid correct wordt uitgevoerd en nageleefd. Bij overtredingen is deze parkeercontroleur direct bevoegd om fiscale naheffingen uit te schrijven. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het parkeren van een voertuig op een betaalde parkeerplaats, zonder daarvoor te betalen.
meer info

ALGEMENE HANDHAVING VKRC

De gemeentelijke en landelijke overheid hebben veel regels en wetten om ons land leefbaar en veilig te houden. Deze regels gelden voor iedereen. “Voorkomen is beter dan genezen”. Daarom vindt De Verkeersregelaars Centrale B.V. het belangrijk om aandacht te besteden aan preventie. Die preventie vindt plaats via voorlichting en preventief toezicht. Om te constateren of er regels overtreden worden kunnen medewerkers van De Verkeersregelaars Centrale B.V. als toezichthouder aangewezen worden zonder opsporingsbevoegdheid (onbezoldigd ambtenaar), die hierop toezicht en controles houden. Deze ambtenaren hebben wettelijke bevoegdheden op basis van de Algemene wet Bestuursrecht.
meer info

buitengewoon opsporingsambtenaar VKRC

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar neemt bij de handhaving van de rechtsorde in Nederland een steeds belangrijkere rol in. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar heeft officiële opsporingsbevoegdheid, zonder in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Hij of zij is specialist in een bepaald vakgebied. “De Verkeersregelaars Centrale” beschikt over medewerkers die de opleiding voor Buitengewoon Opsporingambtenaar (BOA) met goed gevolg hebben doorlopen.
meer info