Onze diensten

VKRC is meer dan “De Verkeersregelaars Centrale”:

“De Verkeersregelaars Centrale” en "VKRC" zijn onderdeel van De Verkeersregelaars Centrale B.V. Wij leveren ondermeer verkeersregelaars, maar kunnen meer dan dat!
Wij leveren niet alleen alles op het gebied van verkeersmaatregelen maar wij zijn ook uw specialist op het gebied van verkeerscirculatie, crowd management, beveiliging en handhaving.

Hoewel het leveren van Verkeersregelaars de "core business" is van “De Verkeersregelaars Centrale”, heeft VKRC zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een totaal leverancier van vele verschillende partners. Door het leveren van verschillende disciplines, is het voor de klant prettig slechts een aanspreekpunt te hebben voor de aansturing van het geheel. Of het nu gaat om verkeer, beveiliging of handhaving, VKRC biedt op alle vlakken de oplossing.
Hieronder ziet u een overzicht waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

De verkeersregelaars Centrale heeft de beschikking over een groep van 160 verkeersregelaars die de cursus

“De Verkeersregelaars Centrale” heeft de beschikking over een groep van 160 Verkeersregelaars die de cursus "Bevoegd verkeersregelaars" met goed gevolg hebben afgelegd en eventueel in het bezit zijn van het VCA diploma voor veilig werken, EHBO met reanimatiemodule en BRL-9101 . Onze verkeersregelaars kunnen worden ingezet van het regelen van verkeer bij evenementen, optochten, wegomleggingen, incident management, wegwerkzaamheden, op ad-hoc situaties of voor langere periode. Onze professioneel geüniformeerde en volledig opgeleide verkeersregelaars zorgen voor een goede verkeersafwikkeling, zodat u zich volledig kunt toeleggen op uw hoofdtaak. Ook bij onvoorziene situaties of calamiteiten! Zo creëren onze Verkeersregelaars een soepele doorstroom van het verkeer, verwijst men verkeer desnoods naar een alternatieve route en voorkomt ongelukken bij het oprijden of verlaten van werkverkeer op bouwterreinen.

Fiscaal Parkeercontroleur of BOA VKRC

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar neemt bij de handhaving van de rechtsorde in Nederland een steeds belangrijkere rol in. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar heeft officiële opsporingsbevoegdheid, zonder in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Hij of zij is specialist in een bepaald vakgebied. “De Verkeersregelaars Centrale” beschikt over medewerkers die de opleiding voor De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) met goed gevolg hebben doorlopen. Bij “De Verkeersregelaars Centrale” is er de mogelijkheid om onze medewerkers voor korte of langere tijd in te huren als B.O.A. of Fiscaal parkeercontroleur, al dan niet in teamverband. Onze medewerkers leveren positieve bijdrage aan de openbare orde en veiligheid door het houden van optimaal toezicht. Zij zorgen dat de regels van het parkeerbeleid binnen de gemeente worden nageleefd. Tevens is er bij VKRC de mogelijkheid om (tijdelijk) Fiscaal Parkeercontroleurs in te huren ter handhaving van het fiscale parkeerbeleid binnen een Gemeente.
meer info

Handhaving en Toezicht VKRC

VKRC evert Handhavers door heel Nederland. Door specifieke aanbiedingen kunnen wij ons aanbod afstemmen op uw specifieke vraag. VKRC bestaat uit gemotiveerde en enthousiaste vakmensen welke het enthousiasme van onze organisatie weten over te brengen naar zowel onze opdrachtgevers als naar de werkvloer waarop deze actief zijn. De ervaring van onze Handhavers stelt ons in staat een adequate en doelgerichte oplossing te creëren geheel naar uw wensen. Directe klantencontacten, gepaard met blijvende begeleiding en advisering vormen de belangrijkste ingrediënten van onze organisatie. Onze Handhavers zijn representatief, servicegericht en communicatief zeer vaardig, maar weten volgens protocol snel op te treden mocht dit nodig zijn.
meer info

Verkeers Circulatie Plannen VKRC

Het strekt tot aanbeveling dat de organisator van een evenement als onderdeel van het veiligheidsdossier een aanzet levert tot een verkeerscirculatieplan voor de onmiddellijke omgeving van het evenement. Gemeenten en wegbeheerder stellen steeds hogere normen voor het organiseren van (grotere) evenementen. “De Verkeersregelaars Centrale” kan u hierbij behulpzaam zijn en desgewenst het hele voortraject begeleiden. Aanwezig zijn bij alle besprekingen met Gemeenten en Hulpdiensten tot het maken van gedetailleerde plattegronden en tekeningen met daarop alle genomen maatregelen en materialen zoals bebording.
meer info

Evenementen Co÷rdinatie VKRC

Evenementen coördinatie is een specialisme van “De Verkeersregelaars Centrale”. Door gebruik te maken van onze coördinator (CP 1) is het mogelijk om alle Verkeersregelaars middels één aanspreekpunt aan te sturen, zo houdt u ten alle tijden de controle. Onze coördinator kan hierbij gebruik maken van onze VCU-01 (Verkeersregelaars Communicatie Unit) of VCU-02 (Verkeersregelaars Coördinatie Unit) met steunzender en computers om het geheel soepel in beheer te houden en ad-hoc en snel reageren.
meer info

tekstwagens en Pijlwagens VKRC

Tekstwagens worden ingezet bij wegwerkzaamheden en evenementen, is snel ter plaatse en levert praktische oplossingen voor operationeel verkeersmanagement. Er zijn verschillende soorten Tekstwagens. Binnen enkele minuten kan een Tekstwagen ter plaatse worden opgebouwd. Optioneel kan er een mobiele camera op de Tekstwagen worden gemonteerd, om de situatie ter plaatse te observeren. Er zijn Tekstwagens die een hoogte kunnen bereiken van 10 meter. Ook zijn er Tekstwagens die meerdere kleuren op het display kunnen tonen. Via een GPRS-systeem is de Tekstwagen te volgen, uitgevoerd met een GPS-modem.
meer info

Verkeersmaatregelen VKRC

Ook voor het huren van verkeersmaatregelen kunt u bij VKRC terecht. We hebben alle soorten verkeersvoorzieningen in huis. Verkeersborden, aktiewagens (pijlwagens), tekstwagens, DRIP's (Dynamisch Route Informatie Paneel), Botsabsorbers, verkeerslichten, geleidebakens (schildjes), barriers, bouw- en dranghekken, om maar enkele voorbeelden te noemen. Alle materialen waar wij mee werken voldoen aan de, door de overheid, opgelegde NEN-EN normen voor elektrotechnische installaties. Tevens wordt er wordt alleen gewerkt met wegbebakening materiaal dat voldoet aan de technische eisen, zoals die omschreven zijn in de publicatie 96a en 96b. Deze publicatie is uitgebracht door de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).
meer info

De Beveiligers Centrale bestaat uit gemotiveerde en enthousiaste vakmensen welke het enthousiasme van onze organisatie weten over te brengen naar zowel onze opdrachtgevers als naar de werkvloer waarop deze actief zijn

"De Beveiligers Centrale" bestaat uit gemotiveerde en enthousiaste vakmensen welke het enthousiasme van onze organisatie weten over te brengen naar zowel onze opdrachtgevers als naar de werkvloer waarop deze actief zijn. De ervaring van onze beveiligers en receptionisten stelt ons in staat een adequate en doelgerichte oplossing te creëren geheel naar uw wensen. Directe klantencontacten, gepaard met blijvende begeleiding en advisering vormen de belangrijkste ingrediënten van onze organisatie. Onze beveiligers zijn representatief, servicegericht en communicatief zeer vaardig, maar weten volgens protocol snel op te treden mocht dit nodig zijn.
meer info

Overige Dienstverleningen van VKRC

Uiteraard is het altijd mogelijk onze medewerkers in te huren voor diverse werkzaamheden, allen met de kwaliteit die u van VKRC gewend bent. Hoewel ons dienstenpakket al zeer uitgebreid is, zijn er altijd mogelijkheden onze medewerkers in te huren voor diverse werkzaamheden, hierbij kunt u denken aan bouwplaatsbeveiliging, gastheer op straat en surveillance met voertuig.
meer info